ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

[1] Eισαγωγή

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η επιχείρηση “Ζωή Ι. Μπίσυλλα” με διακριτικό τίτλο “ΖΟΒΙ design studio” και νόμιμη έδρα στη Λεωφ. Συγγρού 225-227, 17121 Νέα Σμύρνη. Η επιχείρηση δημιούργησε την ιστοσελίδα www.zobistudio.com προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας.


[2] Περιεχόμενο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση ή στους προμηθευτές του περιεχομένου και ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εμπορική ή κερδοσκοπική εκμετάλλευση του. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση κάθε είδους περιεχομένου για χρήση άλλη εκτός από την προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά αν δεν υπάρχει πρότερη γραπτή άδεια από την επιχείρηση.


[3] Περιορισμός ευθύνης

Ο χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Η αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προσώπων δεν αποτελεί τρόπο πώλησης ή/και αγοράς/προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών.


[4] Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

Είναι πιθανό να συλλέγουμε τις πληροφορίες, που μας παρέχετε μέσω των συνδέσμων ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό δεδομένο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας με αυτόματα μέσα, παρά μόνο όσα μας παρέχουν αυτοί μέσω των συνδέσμων ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Στατιστικά δεδομένα είναι πιθανό να συλλέγονται με αυτόματα μέσα αλλά όχι με τρόπο, που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των επισκεπτών.


[5] Πολιτική cookies

Τα «cookies» είναι μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser) κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.